Exit General

Exit General

Quan estudiem idiomes hem de tenir present que les llengües estan formades per un conjunt de competències que s’han de treballar i reforçar de manera equilibrada i constant. En el cas de les persones que es dediquen a l’empresa, és encara més important aconseguir un domini absolut d’aquestes competències per tal de poder comunicar-se amb seguretat i confiança. Aquestes competències són: GRAMÀTICA, VOCABULARI, COMPRENSIÓ LECTORA, EXPRESSIÓ ESCRITA i COMPRENSIÓ I PRODUCCIÓ ORAL.

Als nostres cursos donem la mateixa importància a cadascuna d’aquestes àrees i totes les lliçons estan estructurades i pensades per cobrir aquestes competències. A més, sempre procurem tractar temes atractius que estimulin l’interès de l’alumne/a i marquem uns objectius concrets d’aprenentatge perquè l’alumne/a sigui conscient del progrés que fa.

Continguts:

GRAMÀTICA: revisió i extensió de les estructures principals. Seccions de consulta gramatical amb normes i exemples.

VOCABULARI: expansió sistemàtica d’àrees de lèxic basades en temes concrets.

COMPRENSIÓ LECTORA: lectures enfocades a consolidar les estructures gramaticals i el lèxic.

EXPRESSIÓ ESCRITA: redacció de textos sobre temes atractius que estimulin l’interès i la capacitat creativa de l’alumne.

COMPRENSIÓ ORAL: gravacions d’àudio autèntiques, accessibles i apropiades a cada nivell.

PRODUCCIÓ ORAL: temes que motiven la conversa. Es treballa amb paraules clau i expressions per millorar la fluïdesa.

Cada trimestre entreguem a l’alumne/a un informe sobre el seu progrés i dos cop l’any es fa un examen per elaborar un informe semestral que conté la nota obtinguda. Aquests informes contenen informació sobre les capacitats de cada alumnes/a i són molt útils per a la direcció de l’empresa.

On som?

Plegamans, 2
08184 Palau-solità i Plegamans
tel. 93 864 94 12
exitschool@exitschool.net

  • Twitter
  • Facebook
  • Correu electrònic
  • Instagram
Horari

De dilluns a dijous
de 9:30 a 21:00 h

Divendres
de 9:30 a 19:30 h

Política de privacitat | Avís legal | Sitemap | Diseño ixole Ixole